CONFIDO TERVISELAHENDUS

Iga ettevõte väärtus on tema töötajad. Confido Terviselahendus on maksuvaba hüve, mille eesmärk on panustada läbi tervisekindlustuse tervemasse ning pühendunumasse töötajasse. Anname Sinu ettevõtte töötajatele võimaluse oma tervisemured kiirelt avastada ja lahendada, võimaldades neile kiiret arstiabi kättesaadavust Eesti parimates erameditsiiniasutustes tipparstide ja -spetsialistide käe all.

Miks valida oma töötajatele Confido Terviselahendus?

See on investeering töötajasse

Confido Terviselahendus annab võimaluse tervisemured kiirelt avastada ja lahendada. Tervisekindlustusega on kaetud meditsiiniteenused nii Confido kliinikutes kui ka teistes erameditsiiniasutustes, kus ooteajad on lühemad ning arstiabi kiirelt kättesaadav.

Rõhume Terviselahenduses tervliklikkusele ja mugavusele – töötajale on tagatud meiepoolne infotund, klienditugi koos kindlustuskatvuse nõustamise ning vajadusel arstiaja broneerimisega ning seda kolmes keeles, kiire ja mugav kahjukäsitlus ning murevaba arveldamine. Kui töötaja kasutab meditsiiniteenust Confido kliinikutes või  partnerasutustes, arveldame tema eest.

See on investeering ettevõttele

Confido Terviselahendus on maksuvaba hüve, mille eesmärk on anda panus tervemasse ning pühendunumasse töötajasse.

Tervisekindlustuse olemasolu on ettevõtte jaoks tugev eelis värbamisel, tööjõu voolavuse vähendamisel ja tööandjast positiivse kuvandi kujundamisel.

Sinu ettevõtte on turvaliselt hoitud

Confido Terviselahendus on esimene terviklik terviselahendus Eesti ettevõtetele, Eesti ettevõtetelt.

Meie fookus on vaid Terviselahendusel – töötame selle nimel, et klient oleks hoitud ning et nii ettevõttele kui ka töötajale oleks tervisekindlustusega seotud toimingud võimalikult automaatsed, kiired ja lihtsad.

Terviselahenduse raames tagame igale ettevõttele personaalse kontaktisiku, toimingute lihtsustamiseks oleme loonud iseteenindusportaali ning laialdase partnervõrgustiku.

Vaata lähemalt

Ambulatoorne ravi

Hüvitame üld-, pere- ja eriarsti vastuvõtutasu, sealhulgas kaugkonsultatsiooni tasu ning arsti suunamise alusel analüüside, uuringute, raviprotseduuride kulud.

Loe lähemalt

Haiglaravi

Hüvitame haiglaravi kulud seoses operatsiooni ja haiglas viibimisega.

Loe lähemalt

Ennetav tervisekontroll

Hüvitame tervishoiuteenuste tasud, mille jaoks puudub meditsiiniline näidustus ning mis osutatakse kindlustatu soovil ja valikul tema tervise kontrollimiseks või haiguste ennetamiseks, sealhulgas ka kulud optikale ja vaktsineerimisele.

Loe lähemalt

Vaimne tervis

Hüvitame psühholoogi, psühhoterapeudi, psühhiaatri ning vaimse tervise õe visiidi- ja konsultatsioonitasud, samuti arsti suunamisel vaimse tervise uuringute kulud.

Loe lähemalt

Hambaravi

Hüvitame arsti visiidi- ja konsultatsioonitasu, süühügienisti teenused, kirurgilised hambaraviteenused ning proteesimise, kroonimise ja implantaatidega seotud teenused.

Loe lähemalt

Ambulatoorne taastusravi

Hüvitame füsioteraapia, ravimassaaži, manuaalteraapia, kiropraktiku ning logopeedi teenustega seotud kulud.

Loe lähemalt

Eridiagnostika

Hüvitame MRT, ultraheli, röntgeni, kompuutertomograafia ning teised eridiagnostilised uuringud.

Loe lähemalt

Õnnetusjuhtum

Maksame ühekordset hüvitist kui õnnetusjuhtumi tagajärjel saadud vigastuse tõttu tekib kindlustatul ühe aasta jooksul püsiv puue.

Loe lähemalt

Kriitilised haigused

Maksame kriitilise haiguse tuvastamisel ühekordset hüvitist ja hüvitame kriitilise haiguse ravimise kulud.

Loe lähemalt

Lähedase liitmine

Lisaks enda kindlustamisele on sul võimalik liita ka oma lähedased. Lähedasteks isikuteks loetakse vanemaid, lapsi ja elukaaslast või abikaasat.

Loe lähemalt

Meie klientide tagasiside