90 000 tundi tööl: töökoha roll tervise ja heaolu hoidmisel

23.05.2024

Inimene veedab keskmiselt kolmandiku oma päevast tööl, elu jooksul kokku umbes 90 000 tundi. See tähendab, et töökohal on märkimisväärne mõju meie elukvaliteedile. Tööga seotud stress võib otseselt või kaudselt kaasa tuua mitmesuguseid terviseprobleeme, mõjutades nii vaimset kui ka füüsilist heaolu. Seetõttu on oluline leida viise, kuidas muuta töökeskkonda tervislikumaks ja toetavamaks, et vähendada stressi ning parandada üldist elukvaliteeti.

Töökeskkond ja tööstress on olulised tegurid, mis suunavad inimesi otsima abi vaimse tervise spetsialistidelt. Positiivne töökeskkond võib toetada heaolu ja enesehinnangu kasvu, samas kui ebasoodne töökeskkond võib tekitada stressi, ärevust ja halvendada üldist vaimset tervist. Stressi allikad võivad olla suur töökoormus, ebareaalsed tähtajad ning konfliktid kolleegide või juhtidega, mis võivad viia ärevuse, depressiooni ja läbipõlemiseni.

Emotsionaalne läbipõlemine ja töökeskkond

Confido Tartu Raatuse kliiniku psühhiaater Sven Rebase sõnul on tänapäevases nn heaoluühiskonnas enamlevinud psüühikahäirete taustaks väga sageli emotsionaalne läbipõlemine. „Vaimse ja ka füüsilise ülekoormatuse väljakujunemises on oluline roll just tööga seotud kõrgel stressitasemel ja suurel koormusel. Nii ühiskonna laiemad kui ka tööandjate ja inimeste endi ootused sooritusele ja vastupidavusele on ajapikku viidud ebatervislikule tasemele kõigis sektorites ja ametipositsioonidel, seepärast on sageli vaid aja küsimus, millal kergemal või raskemal kujul läbipõlemist kogetakse. Õnneks ei süvene läbipõlemissündroom alati psüühikahäire tasandile. See eeldab aga õigel ajal probleemi teadvustamist ja sellega tegelemist, väga olulist rolli mängib siin just töökeskkonna avatud ja toetav suhtumine vaimse tervise teemadesse ning üksteise märkamine,“ sõnas psühhiaater.

Kasvav huvi vaimse tervise teenuste vastu

Huvi vaimse tervise teenuste vastu on märgatavalt kasvanud ka tervisekindlustuses, kus üha rohkem inimesi kasutab kindlustuskaitset psühholoogi, psühhiaatri või teiste vaimse tervise spetsialistide juurde pöördumiseks. Confido Terviselahenduste tootejuht Liis Aderi sõnul on vaimse tervise teenuste kulude hüvitamise summa aastaga enam kui kahekordistunud. Selle põhjus võib olla nii ühiskonna suurenenud teadlikkus vaimse tervise teemadest kui ka tööandjate kasvav hool töötajate heaolu suhtes, pakkudes mitmesuguseid toetusmeetmeid, sealhulgas laiemat tervisekindlustust, mis hõlmab ka vaimse tervise teenuseid. Psühhiaater Sven Rebase sõnul aitab tööandja toetus vaimse tervise teenuste kasutamiseks teha pöördumisotsuse varem, ennetades seeläbi probleemide süvenemist ning tõhustades olukorra lahenemist.

Confido Terviselahendus hüvitab vaimse tervise kindlustuskaitse raames psühholoogi, psühhoterapeudi, psühhiaatri ning vaimse tervise õe visiidi- ja konsultatsioonitasu kulud. Arsti suunamise alusel kuuluvad hüvitamisele ka vaimse tervise uuringute kulud.
NB! Arsti suunamine (saatekiri, digisaatekiri, kanne haigusloos, töötervishoiuarsti otsus) peab olema väljastatud enne hüvitatava analüüsi, uuringu või raviprotseduuri tegemist