Lisainfo ja aja broneerimine Confidosse
1330
Arsti nõuandeliin kindlustatule
600 4000

Teata kahjust

Külastades Confido kliinikut või meie partnerit ning mainides broneeringut tehes Terviselahenduse olemasolu, tagame kindlustatule murevaba arveldamise. See tähendab, et arveldame teenuseosutajaga ise ning kindlustatu peab tasuma vaid omaosaluse või hüvitislimiidi ületuse eest.

Confido kliiniku või partneri külastamine

Külastades Confido kliinikut või Terviselahenduse partnerit ning mainides broneeringut tehes Terviselahenduse olemasolu, tagame kindlustatule murevaba arveldamise. See tähendab, et arveldame teenuseosutajaga ise ning kindlustatu peab tasuma teenuseosutaja juures vaid omaosaluse või hüvitislimiidi ületuse eest.

Teise teenuseosutaja külastamine

Kui kindlustatu tasus arve ise, tuleb 30 päeva jooksul teenuse saamisest esitada  Terviselahenduse iseteenindusportaalis järgmised tasumist ning teenuse saamist tõendavad dokumendid:

 • arsti vastuvõtt – kulu tõendav dokument (arve või kviitung)
 • uuringud ja analüüsid (sealhulgas eridiagnostika) – kulu tõendav dokument (arve või kviitung) ning arsti suunamist tõendav dokument (www.terviseportaal.ee leitav saatekiri või haigusjuhu väljavõte või töötervishoiuarsti otsus)
 • ennetava tervisekontrolli uuringud ja analüüsid – kulu tõendav dokument (arve või kviitung)
 • prillid või kontaktläätsed – tõend(id) nägemisteravuse muutumise kohta (kuni 3 aasta vanune varasemat nägemisteravust tõendav dokument ja dokument kindlustusperioodil fikseeritud nägemisteravuse muutuse kohta) ning prillide ostmise kulu tõendav dokument.
 • hambaravi – kulu tõendav dokument (arve või kviitung)
 • ambulatoorne taastusravi – kulu tõendav dokument (arve või kviitung) ning arsti suunamist tõendav dokument (www.terviseportaal.ee leitav saatekiri, haigusjuhu väljavõte või töötervishoiuarsti otsus)
 • haiglaravi – kulu tõendav dokument (arve või kviitung) ning arsti suunamist tõendav dokument (www.terviseportaal.ee leitav saatekiri, haigusjuhu väljavõte või töötervishoiuarsti otsus)
 • retseptiravimid – kulu tõendav dokument (arve või kviitung) ning arsti koostatud retsept
 • ortopeedilised abivahendid – kulu tõendav dokument (arve või kviitung) ning arsti koostatud retsept
 • vaktsineerimine – kulu tõendav dokument (arve või kviitung) ning vaktsineerimisteatis

Kulu tõendaval dokumendil peavad olema järgmised andmed:

 • tervishoiuteenuse osutaja nimi
 • teenuse saaja nimi
 • teenuse nimetus
 • hind
 • teenuse osutamise kuupäev

Confido Terviselahendus hüvitab tervishoiuteenuse osutajate arved, kellel on vastava teenuse osutamiseks tegevusluba, mis on leitav Terviseameti registrist või kui teenuseosutaja omab vastava eriala kutsetunnistust.

Kindlustusagendil on õigus küsida vajadusel täpsustavaid dokumente, et selgitada välja kindlustusjuhtumiga seotud asjaolud või määrata kindlaks väljamakstava kindlustushüvitise suurus.