Lisainfo ja aja broneerimine Confidosse
1330
Arsti nõuandeliin kindlustatule
600 4000

Ambulatoorne ravi

Hüvitame pere-, üld- ja eriarsti vastuvõtutasu.

Ambulatoorne ravi

Hüvitame ambulatoorse ravi kindlustuskaitse raames tasulise pere-, üld- ja eriarsti vastuvõtu visiiditasu ning kaugkonsultatsioonide tasud. Kindlustuse klientidele pakume igapäevast kohest arstiabi telefonikonsultatsiooni teel numbril 600 4000. Arsti suunamise alusel on hüvitatavad erinevad analüüsid, uuringud ja raviprotseduurid.

NB! Arsti suunamine (saatekiri, digisaatekiri, kanne haigusloos, töötervishoiuarsti otsus) peab olema väljastatud enne hüvitatava analüüsi, uuringu või raviprotseduuri tegemist.