Lisainfo ja aja broneerimine Confidosse
1330
Arsti nõuandeliin kindlustatule
600 4000

Kriitilised haigused

Maksame ühekordset kindlustushüvitist ja hüvitame kriitilise haiguse ravimise kulud.

Kriitilised haigused

Maksame kindlustatud isikule ühekordset kindlustushüvitist 50% ulatuses kindlustussummast ja hüvitame kriitilise haiguse ravimise kulud kuni 50% ulatuses kindlustussummast juhul, kui kindlustatud isik haigestus kindlustuskaitse kehtivuse ajal kriitilisse haigusesse esmakordselt.

Kriitilised haigused on:

 • müokardiinfarkt
 • insult
 • pahaloomulised kasvajad
 • dementsus enne 60. eluaastat
 • neerupuudulikkus
 • Parkinsoni tõbi;
 • sclerosis multiplex
 • elundi või luuüdi siirdamine
 • jäseme või selle funktsiooni kaotus
 • nägemise kaotus
 • kuulmise kaotus