Lisainfo ja aja broneerimine Confidosse
1330
Arsti nõuandeliin kindlustatule
600 4000

Õnnetusjuhtum

Maksame hüvitist välismõjust tingitud ootamatu õnnetusjuhtumi eest, kui selle tagajärjel tekib puue.

Õnnetusjuhtum

Maksame hüvitist kindlustusperioodi kehtivuse ajal juhtunud välismõjust tingitud ootamatu õnnetusjuhtumi eest, mille tagajärjel saadud vigastuse tõttu tekib kindlustatud isikul ühe aasta jooksul püsiv puue.

Kindlustusjuhtumi korral maksame kindlustatud isikule ühekordse maksena välja kindlustushüvitise, mille suurus arvutatakse protsendina poliisile märgitud kindlustussummast.