Lisainfo ja aja broneerimine Confidosse
1330
Arsti nõuandeliin kindlustatule
600 4000

Haiglaravi

Hüvitame haiglaravi kulud seoses operatsiooni ja haiglas viibimisega.

Haiglaravi

Hüvitame haiglaravi kindlustuskaitse raames hüvitame nii haiglas viibimisega seotud kulud kui ka päevase haiglaraviga seotud kulud. Hüvitamisele kuuluvad arsti suunamisel operatsioonid, sealhulgas pisikirurgia, voodipäevatasu, arsti konsultatsioon haiglas viibimisel, haiglas tehtud analüüsid, uuringud ja raviprotseduurid ning ravi kõrgendatud teenuse tingimustes kuni 10 päeva, kui raviasutus osutab selliseid teenuseid.

NB! Arsti suunamine (saatekiri, digisaatekiri, kanne haigusloos, töötervishoiuarsti otsus) peab olema väljastatud enne hüvitatava analüüsi, uuringu või raviprotseduuri tegemist.